018 4100 555 018 25 25 55

Program putovanja:

1.      dan 24.11.2023/08.12.2023. Petak

 Polazak iz Niša sa dogovorenog mesta je predviđen u večernjim  časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju I Mađarsku sa usputnim pauzama.

 2.      Dan 25.11.2023/09.12.2023. Subota

 Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Po dolasku u Budimpeštu panoramski obilazak grada: Trg Heroja, Sečenijeva kupatila, gradski park, Vajda-Hunjadi zamak, Andraši bulevar, zgradu Opere, Parlament (nije predviđena grupna poseta), Budimski dvorac - kraljevska palata, Ribarski bastion, Matijina crkva, Citadela, neki od mnogobrojnih mostova... Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom. Fakulatitvni odlazak do Sent Andreje, slikovitog grada, istorijskog spomenika koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, koji će vas očarati svojim šarmom i lepotom. Ovaj gradić predstavlja nekadašnji centar Srba u Ugarskoj, koji su, bežeći od turske opasnosti, došli na ovaj prostor.Po dolasku obilazak Sent Andreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatovića, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. Povratak za Budimpeštu. U popodnevnim časovima fakulatitvno krstarenje Dunavom ispod poznatih budimpeštanskih mostova i predivno osveteljenim građevinama. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Niš u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

 3.      Dan 26.11.2023/10.12.2023. Nedelja

 Dolazak je predviđen u jutarnjim časovima 

CENA: 4.200,00 rsd

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom na navedenoj relaciji
 •  troškove prelaska granice
 • usluge turističkog vodiča – pratioca
 •  organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (nije obavezno)
 • individualne troškove
 • Krstarenje Dunavom 20 eura
 • Izlet do Sent  Andreje 15 eura
 • Ulaznice za lokalitete

NAČIN PLAĆANJA:

 • 100% od cene aranžmana prilikom rezervacije
 • Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 1 dana od datuma izdavanja

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

   

   Program broj 1 od 29.08.2023.