018 4100 555 018 25 25 55

1.Dan: Niš

Polazak iz Niša sa dogovorenog mesta oko 16h. Vožnja autoputem E-75 sa usputnim stajanjem radi prijema putnika I pauze. Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju do Austrije uz kratke usputne pauze za odmor.

2.Dan: Halštat-Volfgangze

Dolazak u jutarnjim časovima u Halštat – poznato jezero i jednom od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, mestašca s ribarskim kućama koje je poznato po arheološkom nalazištu keltske kulture. Okružen je bujnim alpskim planinama, a pored divnog pejsaža i očuvane prirode, prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: župna crkva vaznesenja koja je sagrađena 1505. godine, podzemno groblje Karner u kojem se nalazi kosturnica iz 16. veka, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture, rudnik soli. Celodnevni boravak u mestu ili odlazak na fakultativni izlet – vožnju  autobusom  do Sv.Gilgen – i Sv.Volfgang. Posle vožnje, povratak u Halštat i nastavak putovanja ka Srbiji.

3.Dan: Niš
Dolazak u Niš u popodnevnim časovima. 

Cena aranžmana: 79 €

 

Aranžman obuhvata:

 • Prevoz turističkim autobusom na relacijama navedenim u programu

 • Obilazak Halštata

 • Usluge turističkog vodiča - pratioca grupe tokom putovanja

 • Troškove organizacije, vođenja i realizacije aranžmana

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€).

PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

 • Fakultativne izlete i individualne troškove

Cene fakultativnih izleta po osobi:

 • izlet do jezera Vofgangze 15 eura ( prevoz autobusom,- obilazak  Sv. Gilgen i Sv. Volfgang ). Ukoliko radi brod , jedan deo izleta se vozimo brodom i u tom slucaju cena je 25 eura . Dodaje se cena karte.

 • fakultativan obilazak rudnika 45 evra (oko 1,5h, uključuje zaštitnu odeću, vožnju vozom, toboganima, vožnju žičarom)

Način plaćanja:

 • 100% od cene aranžmana prilikom rezervacije
 • Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 1 dana od datuma izdavanja

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

  Program broj 1, od 05.10.2023.