018 4100 555 018 25 25 55

Program putovanja:

1.dan

Polazak iz Niša sa parkinga ispred Tehničkih fakulteta oko 18h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora I obavljanje graničnih formalnosti.

2. dan

Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Panoramski razgled grada (Hofburg, Belvedere, spomenik Mariji Tereziji, prirodnjački muzej…) Fakultativni izlet do dvorišta Šenbruna i izlet do Pratera. Slobodno vreme za individualne aktivnosti na Štefanplacu i Kartner ulici I uživanje u prazničnoj čaroliji. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja

3. dan

Dolazak u Niš u jutarnjim časovima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA 69 EUR PO OSOBI

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • -Autobuski prevoz na relacijama prema programu,
 • -Usluge pratioca grupe za vreme izleta
 • -Obilaske prema programu

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • -Individualne troškove putnika.
 • - medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • - Dvorište Šenbrun I Prater 10€

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • -100% od cene aranžmana prilikom rezervacije
 • -Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 1 dana od datuma izdavanja

 

 

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

   

  Program br 1, 16.10.2023.