018 4100 555 018 25 25 55

Program putovanja:

1.dan – NIŠ - 08. novembar

Polazak iz Niša oko 23h, sa parking kod Tehničkih fakulteta (tačno vreme i mesto polaska ustanoviće se pre dva dana pre polaska). Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. 

2.dan – VIŠEGRAD –TREBINJE - 09. novembar

U ranim jutranjim satima dolazak u Višegrad. Pauza za kafu i obilazak Andrićgrada. Mogućnost fakultativne vožnje brodićem. Nastavak putovanja ka Trebinju – najlepšem hercegovačkom gradu. Odlazak do Hercegovačke Gračanice u kojoj je sahranjen jedan od najvećih srpskih pesnika Jovan Dučić – crkva se nalazi na uzvišenju iznad Trebinja na mestu koje je Dučić odabrao za svoju večnu kuću. Obilazak manastira u z stručno tumačenje freskoslikarstva. Sledi fakultativni odlazak do manastira Tvrdoš koji je imao značajnu ulogu u životu SvetogVasilija Ostroškog i Tvrdoškog – priča o manastiru, o dve episkopske stolice, o nadaleko poznatim vinima. Nakon obilaska smeštaj u hotel i slobodno vreme a zatim odlazak u pešačko razgledanje grada: Platani, Stari grad, Anđelkina kapija… Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan – TREBINJE – MOSTAR  - 10.  novembar

Doručak . Nakon doručka fakultativni izlet vodopada Kravice i do Mostara – grada koji je ime dobio po svojim mostovima iz doba Osmanlija a jedan, najznačajniji most nalazi se pod zaštitom UNESCO. Odlazak do spomenika Aleksi Šantiću, priča o čuvenim skakačima, šetnja uz Neretvu. Slobodno vreme posle kojeg je predviđen polazak za Trebinje.  Uveče mogućnost fakultativnog odlaska na večeru u Hercegovačku kuću. Noćenje.

4.dan – TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE–  11.  novembar

Doručak. Fakultativni izlet do Dubrovnika – jednog od najznačajnijih gradova na Jadranu. Povest Dubrovačke republike vidljiva je na svakom mestu unutar zidina – obilazak Starog grada u pratnji licenciranog, lokalnog vodiča: Onofrijeva česma, Stradun, Crkva Svetog Vlaha, kazalište Marina Držića, Srpska pravoslavna crkva sv. Blagoveštenja. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Okupljanje grupe oko 16h i polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim zadržvanjima radi carinskih formalnosti. Dolazak u noćnim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA 109 EUR PO OSOBI

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 •  2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u blizini centra grada 
 •  Obilazak Trebinja i Hercegovačke Gračanice
 • Stručno vođenje svevreme puta
 •  Organizacija puta

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Fakultativna vožnja brodićem - 7 eura
 • Fakultativni izlet za manastir Tvrdoš - 5 eura
 • Fakultativni izlet za Dubrovnik u pratnji lokalnog – dubrovačkog vodiča – 20 eura
 • Fakultativni izlet za vodopad Kravice i Mostar – 35 eura
 • Fakultativna večera uz muziku Hercegovačkoj kući iznad Trebinja – 15 eura: teletina ispod sača, salata, hleb, voda, desert. Piće se dodatno plaća!
 • Individualni troškovi

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% avans prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pre polaska i/ili čekovima građana i administrativnom zabranom bez uvećanja na jednake mesečne rate do 15.12.2023.
 •  plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

 

  OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE O PUTOVANJU:

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! u slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. U Pz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

  Program broj 3, od 07.09.2023.