018 4100 555 018 25 25 55

Program putovanja:

1.dan Niš- Plovdiv - Niš

Polazak iz Niša u 04h posle ponoci (petak na subotu) sa parkinga kod Tehničkih fakulteta. Vožnja preko Pirota, Dimitrovgrada, prelazak državne granice sa Republikom  Bugarskom, vožnja prema Plovdivu sa usputnim pauzama prema potrebama.

Dolazak u Plovdiv u prepodnevnim časovima.

Po dolasku sledi panoramsko razgledanje  istorijskog dela grada : Antički amfiteatar iz 2. Veka, rimski stadion,crkva svetog Konstantina i Jelene, starog utvrđenja iznad reke Marice... … šetnja srednjovekovnim uskim uličicama, slobodno vreme za kafu, obilazak muzeja ili očuvanih aristokratskih vila iz 18. i 19. veka koje su pretvorene u muzeje.. Za ljubitelje šopinga tu je 2 km dugačka šoping ulica. U večernjim časovima polazak za Niš, očekivani dolazak u ranim jutarnjim časovima. 

CENA: 3.150,00 rsd

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom na navedenoj relaciji
 •  troškove prelaska granice
 • usluge turističkog vodiča – pratioca
 •  organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (nije obavezno)
 • individualne troškove

NAČIN PLAĆANJA:

 • 100% od cene aranžmana prilikom rezervacije
 • Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 1 dana od datuma izdavanja

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Opšti uslovi

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

   

   Program broj 1, od 05.10.2023.